The Capsi Team

 

Njengeyunithi yeWits Business School, lesi Sikhungo sithokozela ukwesekwa kanye nokwesekwa kwezokuphatha okuvela esikoleni nasezinhlakeni ezibanzi zamanyuvesi. Kodwa-ke, ezinqubweni zansuku zonke zokwenza amasu nokusebenza, isikhungo sisekelwa yibhodi lokweluleka, ososeshini ababambisene nabo, kanye nebhodi lokuhlela elizosiza ngokushicilelwa.

Organising Committee

Ibhodi lethu Lokweluleka, iBhodi yokuHlela nabaPhenyi abaHlangene.

Bhalisa

Thola izindaba zakamuva ze-CAPSI kubhokisi lakho lokungenayo.

15585