Izindawo Zokucwaninga zalesi Sikhungo

Ucwaningo lwethu lugxile ekwandiseni ulwazi mayelana ne-African Philanthropy nokwenza ngcono imikhuba yokupha, ukuvolontiya, ukuqoqa imali, kanye nezinye izici zomsebenzi wokupha. Sigcwalisa igebe lolwazi lwe-Social Investment and Philanthropy amazwe ase-Afrika abhekene nalo njengamanje kulo mkhakha.

Ukupha Kwe-Afrika Nokupha

Ukupha komphakathi

Ukuthola Ukutholwa Nokuvuselelwa Kwezinsizakusebenza

Ubuhle, Nenkolo

Ubuhle, Inqubomgomo Yomphakathi kanye Nokulawulwa

Ukulinganisa ubuhle

I-Philanthropy nama-SDG

Isibopho Sokubambisana Komphakathi Nenani Elabelwe

Ukupha kanye nokuziphatha

Ingcebo yangasese

Bhalisa

Thola izindaba zakamuva ze-CAPSI kubhokisi lakho lokungenayo.

15585